;

Camera kính hiển vi MD – E1300

Camera kinh hien vi MD - E1300 - khv

– Độ phân giải : 1.3 MP
– Quay phim, chụp hình lưu giữ tư liệu mẫu soi,…
Giá: 2.950.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>

Camera kính hiển vi MD – V3000

Camera kinh hien vi MD - V3000 - khv

– Độ phân giải : 3.0 MP
– Theo dõi quá trình phát triển nấm, làm việc nhóm…
Giá: 4.600.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>

Camera kính hiển vi MD – V5000

Camera kinh hien vi MD - V5000 - khv

– Độ phân giải : 5.0 MP
– Kiểm tra giám định cổ vật, đường nét điêu khắc…
Giá: 5.500.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>

Camera kính hiển vi MA35 – P

Camera ket noi TV - MA35 - P - 1 - khv

– Độ phân giải : 0.35 MP
– Các hoạt động làm việc nhóm, quan sát nghiên cứu
Giá: 2.400.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>

CCD camera TM – C528E

CCD Camera TEO - khv

– Đô phân giải cao : 520TVL
– Chế tạo thiết bị công nghệ cao, vi mạch cảm biến…
Giá: 7.250.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>

CCD camera VGA output

CCD camera VGA - khv

– Đô phân giải cao : 520TVL
– Dây chuyền sản xuất cơ khí chính xác, mạch điện tử
Giá: 5.100.000 VNĐ / bộ

Xem Chi Tiết >>