CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Hệ thống thanh toán là nơi chứa đựng thông tin, tài sản của khách hàng và doanh nghiệp được bảo vệ hay bị tấn công tuỳ thuộc vào mức độ an toàn của website. Do đó đây là thành phần quan trọng nhất của website thương mại điện tử. Hiểu được tầm quan trọng này, công ty Ánh Thiên Quang luôn coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của khách trong và doanh nghiệp trong suốt quá trình đặt hàng và thanh toán. Sau đây là một vài thông tin liên quan đến chính sách bảo mật của công ty chúng tôi.

MỤC ĐÍCH THU NHẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Việc thu nhập thông tin khách hàng của công ty Ánh Thiên Quang chúng tôi là nhằm hướng tới mục đích phục vụ, chăm sóc khách hàng sau khi mua hàng, và trao đổi thông tin khi cần thiết. Chúng tôi thu nhập thông tin thông qua giao dịch mua hàng, tham gia chương trình khuyến mãi, góp ý của khách hàng, đăng ký tài khoản website.

Công ty Ánh Thiên Quang cam kết việc thu nhập – sử dụng thông tin khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, xác nhận đơn đặt hàng, thư cảm ơn, chăm sóc khách hàng, thông tin về kỹ thuật,…

Chúng tôi không lưu trữ thông tin thẻ của khách hàng sau khi thực hiện thanh toán, mà thông qua hệ thống của ngân hàng liên kết. Nên tuyệt đối bảo mật thông tin cho khách hàng.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Công ty Ánh Thiên Quang có thể sử dụng thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp và xử lý những thông tin này để cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng. Thông thường, chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin cá nhân này theo cách mà khách hàng mong muốn, nhưng không giới hạn cho bất kỳ mục đích nào sau đây:

 • Xác nhận đơn hàng hoặc xác nhận tình trạng đăng ký của khách hàng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá huỷ tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Liên lạc, cung cấp cho khách hàng bất cứ thông tin gì về công ty mà khách hàng yêu cầu và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Xác định số lượng khách hàng truy cấp vào website của công ty Ánh Thiên Quang.
 • Thông báo cho khách hàng biết những thay đổi trên website của công ty Ánh Thiên Quang.

CAM KẾT CHIA SẺ VÀ PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Công ty Ánh Thiên Quang xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với pháp lệnh dữ liệu cá nhân ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục địch nào khác hơn là trao đổi với khách hàng về các sản phẩm của công ty, dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống, điều tra gian lận.

Các thông tin cá nhân mà khách hàng đã đăng ký trên website Ánh Thiên Quang, chúng tôi có thể được chia sẻ cho bên thứ ba:

 • Những nhà cung cấp do chúng tôi thuê để cung cấp dịch vụ như gửi thư đến cho khách hàng.
 • Để đáp ứng mực đích của khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân.
 • Nếu khách hàng đồng ý chia sẻ những thông tin cá nhân này.
 • Nếu chính quyền yêu cầu chia sẻ những thông tin cá nhân này.
 • Nếu thông tin cá nhân của khách hàng do đơn vị tiếp thị thu nhập thì sẽ được cung cấp cho đơn vị tiếp thị này với mục đích nghiên cứu và tiếp thị.

Cho nên, thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên hoặc những người có quyền và chức vụ mới có quyền tiếp cận các thông tin này.

MỤC ĐÍCH ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Hệ thống thanh toán trên website của công ty Ánh Thiên Quang được kết nối với các đối tác bên thứ ba hay còn gọi là đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Ngoài ra, công ty Ánh Thiên Quang còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo thông tin thanh toán của khách hàng được tuyệt đối an toàn.

THỜI GIAN LƯU GIỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ website của công ty Ánh Thiên Quang.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, huỷ bỏ thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào tài khoản đăng ký hoặc yêu cầu bên công ty Ánh Thiên Quang thực hiện việc này.

NỘI DUNG CỤ THỂ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 • Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.
 • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA ÁNH THIÊN QUANG

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website của chúng tôi được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhận của Ánh Thiên Quang. Việc thu nhập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin đặt hàng trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hoá đơn kế toán chứng từ số hoá.

Quản trị viên của chúng tôi sẽ yêu cầu các cá nhân là đối tượng mua hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…. và chịu trách nhiệm về tính pháp lý về những thông tin trên. Ban quản trị sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp ban đầu là không chính xác.